ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ชมรม TO BE NUMBER ONE โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ

อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดย นายพัสกร คำเพราะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ รองประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิด มีคณะผู้บริหาร คณะครู นักศึกษาแกนนำ จากสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดศรีสะเกษ 19 สถานศึกษาร่วมกิจกรรม และมีวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวยาเสพติดหัวข้อ “กฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุทะเลาะวิวาท” และหัวข้อ“ยาเสพติด...เยาวชนไทยต้องรู้ แต่ไม่ต้องลอง” โดยพันตำรวจโทชรัมย์ เพ็งสุริยา สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรศรีสะเกษพร้อม คณะ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายแกนนำจาก นายเอกวิทย์ ธาตุไชย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดร นายชัชวาลย์ สาระภูมิ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน จังหวัดอุดธานี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจของผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทราบบทบาท หน้าที่กรรมการเครือข่ายเยาวชนอาชีวะต้านยาเสพติด สร้างความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายของผู้บริหาร ครูและนักเรียนนักศึกษา ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม,รัชพล นะที : ภาพ)

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like