ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ชมรม TO BE NUMBER ONE

ชมรม TO BE NUMBER ONE

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมชมรมTO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมโครงการ TO BE NUMBER ONE พร้อมกับได้มอบเงิน จำนวน 50,000 บาท จากกองทุน TO BE NUMBER ONE โดยมี นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ และคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ อาคาร TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมลำดวน วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 

การประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช.1

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช.1 ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2561 โดยมี นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด มีวัตถุประสงค์เพื่อนักเรียน นักศึกษาสามารถเข้าใจในระเบียบและแนวปฏิบัติของวิทยาลัย มีมนุษย์สัมพันธ์ และสัมพันธไมตรีอันดีต่อกันได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ดร.ไพบูลย์ มีศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายสมาน สมจริง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชา พบปะพูดคุยและชี้แจงนโยบายต่างๆกับผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษา นายวรรณดี กลมพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมคณะครูนำนักเรียนนักศึกษาใหม่ ไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัย เพื่อเป็นสิริมงคล ในการนี้นักเรียนนักศึกษายังได้ร่วมทำกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดยพร้อมเพรียง

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม, อัครวัฒน์ โคตรชมภู : ภาพ)

 

โครงการ "อบรมพัฒนาผู้บริหาร สู่การพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษาอาชีวะพุทธ"

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดโครงการ "อบรมพัฒนาผู้บริหาร สู่การพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษาอาชีวะพุทธ" เพื่อให้ผู้บริหาร  ครู  ได้มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการขับเคลื่อนวิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ และนำหลักธรรม ไปพัฒนาตน พัฒนาคน สู่การพัฒนาคุณธรรม ในสถานศึกษา ในโอกาสนี้ คณะครูที่ปรึกษาศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เข้าร่วมอบรมจำนวน 31 คน ระหว่างวันที่ 18 - 21 เมษายน 2561 ณ สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / พระศรีรัตน์ สิริรตโน, ศันสนีย์ พันธ์เจริญ : ภาพ)

 

งานส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่นและมารยาทไทย รดน้ำขอพร เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จัดงานส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่นและมารยาทไทย รดน้ำขอพร เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 มีกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรครูอาวุโส โดยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนนักศึกษาศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กว่า 500 คน ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงและอบอุ่น  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ โดมฟุตซอล วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล :รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม, อัครวัฒน์ โคตรชมภู, ประวิทย์ ราชภักดี : ภาพ)

 

รางวัลระดับภาค ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับดีเด่น ประจำปี 2561 ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยการนำเสนอผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

(ณชิตา จิรณัฏฐกุล : รายงาน/ภาพ)

 
More Articles...
Personal Sites
วุฒิชัย ฅนไต่ฝัน
facebook like