ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ผลงานทางวิชาการครู-บุคลากร ดร. สุภาพ สัจจสมภาร เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ดร. สุภาพ สัจจสมภาร เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ดร. สุภาพ สัจจสมภาร ครูชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำเอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษสมัครงาน (Job-Application English) รหัส 3000-1235 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ประเภทวิชาภาษาอังกฤษสมัครงาน เพื่อเป็นผลงานวิชาการ ประกอบการขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูเชี่ยวชาญ จึงขอเผยแพร่ผลงานให้ครู นักเรียนนักศึกษาได้นำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป

[ดาวน์โหลดเอกสาร]

 

 

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like