ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ผู้บริหารสถานศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา

# Name Position Mobile Phone Number
1 นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 081-8768509
2 นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนวานและความร่วมมือ 089-5856539
3 นายสมาน สมจริง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 098-097-0854
4 นายวรรณดี กลมพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 082-669-5425
5 ดร.ไพบูลย์ มีศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 081-3895734
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like