ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home เผยแพร่โครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์

เผยแพร่โครงงานวิทยาศาสตร์

ชื่อโครงงาน น้ำยากำจัดคราบสกปรกบนโลหะทองเหลือง
ผู้จัดทำ 1. นางสาวภูสุดา นารี 2. นางสาวพรศิกาญณ์ พุ่มทอง 3. นายชำนาญ บุญปก
ครูปรึกษา 1. นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม 2. นางสาวชลญา อุทัย 3. นางสาวอรอุมา สิงห์สิทธิ์
ปีที่จัดทำ ปีการศึกษา 2560
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like