แผนผังการใช้พื้นที่ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

แผนผังการใช้พื้นที่ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ที่ใช้ประโยชน์อาคารเรียนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

E

N    +    S

W