ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลอาคารสถานที่

แผนผังการใช้พื้นที่ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

แผนผังการใช้พื้นที่ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ที่ใช้ประโยชน์อาคารเรียนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

E

N    +    S

W

 

 

ข้อมูลอาคารสถานที่ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2557

ข้อมูลอาคารสถานที่ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2557 (เอกสาร pdf : 1.8 MB)

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like