ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home แนะนำผลิตภัณฑ์จากศูนย์บ่มเพาะ ฯ จำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป เสา-วงท่อ

จำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป เสา-วงท่อ

แผนกวิชาการก่อสร้าง มีความยินดี จำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป

ติดต่อสั่งซื้อ ครูนิกร จันทร์เทศ
โทรศัพท์ 0850070047

1. เสาคอนกรีตคุณภาพสูง ราคาจำหน่ายขนาดเสา 4 นิ้ว
ความยาว 2 เมตร ราคาต้นละ 120 บาท.
ความยาว 1.50 เมตรราคาต้นละ 100 บาท

2. วงบ่อท่อซีเมนต์ขนาด 80 เซนติเมตร ราคาวงละ 100บาท

 

โดยมีกระบวนการผลิตและการควบคุมที่ได้มาตรฐานทุกขั้นตอน

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like