แบบฟอร์มสำหรับครู-นักศึกษา
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน


สถิติ ดอต คอม
Satiti.com ฟรีสถิติ โค้ดสถิติ สถิติเว็บไซต์ ตัวอย่างสถิติ  เว็บสถิติ จัดอันดับเว็บไซต์ ฟรีบริการเก็บสถิติเว็บไซต์
Statistics
Members : 48
Content : 6406
Web Links : 31
Content View Hits : 3730348
Home หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ SISAT งานทะเบียน SISAT ให้การบริการ One Stop Service

งานทะเบียน SISAT ให้การบริการ One Stop Service

ข่าวประชาสัมพันธ์ SISAT


   

     คณะเจ้าหน้าที่งานทะเบียน SISAT ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่นักเรียนนักศึกษาที่อาคารพระยาไกรภักดีระหว่างเวลา 09.00-14.00 น. ทุกวัน พร้อมนี้ได้แจ้งประกาศไปยังนักเรียนนักศึกษาที่มาติดต่อขอลงทะเบียนล่าช้า เรียนซ้ำ รีเกรด เรียนเพิ่มหรือขอถอนรายวิชา ให้มาติดต่อดำเนินการในวันที่ 22 พฤษภาคม 2553  เวลา 08.30 น. ณ อาคารพระยาไกรภักดี โดยขอรับแบบฟอร์มจากแผนกวิชาพร้อมกรอกข้อมูล และดำเนินการตามขั้นตอนให้เรียบร้อย โดยครูที่ปรึกษาจะเป็นผู้ดูแลในวันดังกล่าว

(S2,S3,S6: เจริญขวัญ สุฤทธ์ พิศมัย สุจริต  บังอร ตามบุญ วรรณิศา ไชยสาร รายงาน/ปัทมา นิยมวงค์ ภาพ)

 

ข่าวด่วนจากสำนักอำนวยการ สอศ.