ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home รวมข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ พิธีไหว้ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา
ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับ ปวส.
ด้วยวิธีการเรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ ปีการศึกษา 2562

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

แบบฟอร์มที่ใช้กับวิชาโครงการ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์
ตามโครงการบูรณาการรายวิชาโครงการนักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ (5 มีนาคม 2562)

พิธีไหว้ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2558

น้อมจิตวันทาบูชาครู ในพิธีไหว้ครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 18 มิถุนายน 2558 นำโดย คณะผู้บริหาร และครู เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาแสดงถึงความกตัญญูกตเวที ต่อครูอาจารย์ โดยกิจกรรมน้อมจิตวันทาบูชาครู  นักเรียนนักศึกษา SISAT ร่วมบูชาครูด้วยพาน ดอกไม้ ธูป เทียน จัดประดับตกแต่งอย่างสวยงามและในกิจกรรมยังมีการมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนนักศึกษา ผู้ที่มีความประพฤติดี การเรียนดี ทำคุณประโยชน์ให้แก่วิทยาลัย จำนวน 206 ทุน จำนวนเงินทั้งสิ้น 418,500 บาท โดย ทุนจาก นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ,นายยรรยง พวงราช, ครูสถาพร ภูรัตน และคณะ ครูต้นแบบนอกประจำการ, สมาคมผู้ปกครอง-ครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ,งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ,มูลนิธิเพื่อการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ,บริษัทกิจเจริญไทย สนับสนุน การประดิษฐ์รถประหยัดน้ำมัน และคณะครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S6 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม,ธนาการ ประภาสัจจะเวทย์  ภาพ)

Last Updated (Tuesday, 30 June 2015 11:11)

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like