ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home รวมข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ พิธีไหว้ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2558

พิธีไหว้ครู วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2558

น้อมจิตวันทาบูชาครู ในพิธีไหว้ครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 18 มิถุนายน 2558 นำโดย คณะผู้บริหาร และครู เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาแสดงถึงความกตัญญูกตเวที ต่อครูอาจารย์ โดยกิจกรรมน้อมจิตวันทาบูชาครู  นักเรียนนักศึกษา SISAT ร่วมบูชาครูด้วยพาน ดอกไม้ ธูป เทียน จัดประดับตกแต่งอย่างสวยงามและในกิจกรรมยังมีการมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนนักศึกษา ผู้ที่มีความประพฤติดี การเรียนดี ทำคุณประโยชน์ให้แก่วิทยาลัย จำนวน 206 ทุน จำนวนเงินทั้งสิ้น 418,500 บาท โดย ทุนจาก นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ,นายยรรยง พวงราช, ครูสถาพร ภูรัตน และคณะ ครูต้นแบบนอกประจำการ, สมาคมผู้ปกครอง-ครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ,งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ,มูลนิธิเพื่อการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ,บริษัทกิจเจริญไทย สนับสนุน การประดิษฐ์รถประหยัดน้ำมัน และคณะครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S6 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม,ธนาการ ประภาสัจจะเวทย์  ภาพ)

Last Updated (Tuesday, 30 June 2015 11:11)

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like