ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home รวมข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ โครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูล คลินิกเทคโนโลยี

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา
ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับ ปวส.
ด้วยวิธีการเรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ ปีการศึกษา 2562

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

แบบฟอร์มที่ใช้กับวิชาโครงการ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์
ตามโครงการบูรณาการรายวิชาโครงการนักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ (5 มีนาคม 2562)

โครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูล คลินิกเทคโนโลยี

คลิกนิกเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินโครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูล เพื่อให้บริการด้านสิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม และให้ความรู้แก่ประชาชนด้านเทคโนโลยี ในงานเทศกาลเงาะ ทุเรียน ของดีศรีสะเกษ ประจำปี 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ  โดยให้ความรู้ 108 อาชีพ และนำสิ่งประดิษฐ์จากผลงานนักเรียนนักศึกษา จัดแสดง ได้แก่ เครื่องอัดกระถางขุยมะพร้าว,เครื่องตีขุยมะพร้าว,เครื่องสับย่อยกิ่งไม้, อีโคปั้ม พี วี ซี ท่อน้ำไทย, และปั้มปั่นสูบน้ำประหยัดพลังงาน โดยได้รับความสนใจจาก ประชาชน ที่มาร่วมงาน เป็นอย่างมาก

(S4 S5 :ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ภาพ)

Last Updated (Tuesday, 30 June 2015 16:57)

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like