ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home รวมข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ นักเรียนนักศึกษา ร่วม โครงการออกให้บริการเคลื่อนที่ด้วยรถโมบาย

นักเรียนนักศึกษา ร่วม โครงการออกให้บริการเคลื่อนที่ด้วยรถโมบาย

สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ  ร่วมกับ  แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดย ครูวสันต์ อุไรวงศ์ หัวหน้าแผนกวิชา พร้อมด้วยคณะครู นำนักศึกษาร่วม โครงการออกให้บริการเคลื่อนที่ด้วยรถโมบาย ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2558  ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านใบอนุญาตขับขี่รถตามกฏหมาย แก่นักเรียนนักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ที่ไม่สะดวกเดินทางไปขอรับบริการที่สำนักงานขนส่ง ด้วยตนเอง

(S4 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / สิริชัย  สิมชมพู ภาพ)

Last Updated (Tuesday, 30 June 2015 16:53)

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like