ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home รวมข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ นักเรียนนักศึกษา ร่วม โครงการออกให้บริการเคลื่อนที่ด้วยรถโมบาย

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา
ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับ ปวส.
ด้วยวิธีการเรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ ปีการศึกษา 2562

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

แบบฟอร์มที่ใช้กับวิชาโครงการ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์
ตามโครงการบูรณาการรายวิชาโครงการนักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ (5 มีนาคม 2562)

นักเรียนนักศึกษา ร่วม โครงการออกให้บริการเคลื่อนที่ด้วยรถโมบาย

สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ  ร่วมกับ  แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดย ครูวสันต์ อุไรวงศ์ หัวหน้าแผนกวิชา พร้อมด้วยคณะครู นำนักศึกษาร่วม โครงการออกให้บริการเคลื่อนที่ด้วยรถโมบาย ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2558  ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านใบอนุญาตขับขี่รถตามกฏหมาย แก่นักเรียนนักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ที่ไม่สะดวกเดินทางไปขอรับบริการที่สำนักงานขนส่ง ด้วยตนเอง

(S4 : ณัฏฐ์ชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / สิริชัย  สิมชมพู ภาพ)

Last Updated (Tuesday, 30 June 2015 16:53)

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like