ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home รวมข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมการประชุมวิชาการรยะดับจังหวัดประจำปี 2561

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมการประชุมวิชาการรยะดับจังหวัดประจำปี 2561

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด และคณะผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา อวท.ทุกสถานศึกษาและคณะกรรมการดำเนินงาน อวท.จังหวัดประจำปี 2561 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมการประชุมวิชาการระดับจังหวัดประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

Last Updated (Friday, 26 October 2018 16:44)

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like