ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2561

คณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยเทคนิคนิคศรีสะเกษเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และร่วมแสดงความยินดีกับ ครูวงศ์สถิต เผือกพูล ครูปรัชญา กาญจนารัตน์ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งที่วิทยาลัยเทคนิคพิจิตรและวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

Last Updated (Friday, 26 October 2018 16:30)