ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home รวมข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2561

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2561

คณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยเทคนิคนิคศรีสะเกษเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และร่วมแสดงความยินดีกับ ครูวงศ์สถิต เผือกพูล ครูปรัชญา กาญจนารัตน์ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งที่วิทยาลัยเทคนิคพิจิตรและวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

Last Updated (Friday, 26 October 2018 16:30)

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like