ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home รวมข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ โครงการ “อบรมสัมมนาเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศยุค 4.0 ประจำปีการศึกษา 2561”

โครงการ “อบรมสัมมนาเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศยุค 4.0 ประจำปีการศึกษา 2561”

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง จัดโครงการ “อบรมสัมมนาเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศยุค 4.0 ประจำปีการศึกษา 2561” โดยนายสมาน สมจริง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานพิธีเปิด ซึ่งมีวิทยากรจาก บริษัท เทรน (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา ในโอกาสนี้มีคณะครู และนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังร่วมการอบรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง

(ณชิตา จิณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์  เพ็งแจ่ม, อัครวัฒน์ โคตรชมภู : ภาพ

Last Updated (Monday, 09 July 2018 12:24)

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like