ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home รวมข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ คณะกรรมการ อวท. มอบขนมแก่น้องๆ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ

คณะกรรมการ อวท. มอบขนมแก่น้องๆ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ มอบขนมแก่น้องๆ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้จากการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาการแห้งเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นำโดย ครูกัปนาท พระสุพรรณ์ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ครูณชิตา จิราณัฏฐกุล หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ครูรณกฤต ณัฐยศกรนภา ครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นายสุประชัย วรรณทวี นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 
Personal Sites
วุฒิชัย ฅนไต่ฝัน
facebook like