ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home รวมข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ โครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจาราจร ZERO ACCIDENT

โครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจาราจร ZERO ACCIDENT

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมกับ บริษัทศรีสะเกษกิจเจริยไทย จำกัด บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด จัดโครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจาราจร ZERO ACCIDENT โดยนายกิจจ์โชค ยี่สรง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ศรีสะเกษกิจเจริญไทย จำกัด เป็นประธานพิธีเปิด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะ การขับขี่ที่ถูกต้อง รู้จักวิธีป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ มีนักเรียนนักศึกษาร่วม จำนวน 200 คน วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์  เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 

 
Personal Sites
วุฒิชัย ฅนไต่ฝัน
facebook like