ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home รวมข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 3 – 6 กรกฎาคม 2560 ณ โรงพละเอนกประสงค์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท การแพทย์นวมินทร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร โดยมีนักเรียนนักศึกษาทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. เข้ารับการตรวจโดยพร้อมเพรียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของนักเรียนนักศึกษา อันเป็นผลดีต่อการเตรียมความพร้อมของร่างกายในการเรียน ทั้งยังช่วยให้นักเรียนนักศึกษาได้รู้จักป้องกันและรักษาสุขภาพร่างกายของตนเอง

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 
Personal Sites
วุฒิชัย ฅนไต่ฝัน
facebook like