ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home รวมข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ

โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมกับ สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ และเขียนแผนธุรกิจ ระหว่างวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2561 โดยนายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพนำกลไกการขับเคลื่อนผู้เรียนอาชีวศึกษาศูนย์บ่มเพาะให้มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการสมารถต่อยอดธุรกิจได้ มีนักเรียนนักศึกษาและคณะครูร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม, ศัสนีย์ พันเจริญ : ภาพ)

Last Updated (Monday, 23 July 2018 17:15)

 
Personal Sites
วุฒิชัย ฅนไต่ฝัน
facebook like