ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home รวมข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ เลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561

เลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 โดยได้รับความอนุเคราะห์คูหาเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดศรีสะเกษ นักเรียนนักศึกษาร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างพร้อมเพียง  27 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 
Personal Sites
วุฒิชัย ฅนไต่ฝัน
facebook like