ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home รวมข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ - อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2561

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ - อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2561

อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ - อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดย นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิด มีคณะผู้บริหาร คณะครู  และนักเรียนนักศึกษาจากสถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐและเอกชนร่วมส่งผลงานร่วมประกวด ระดับ ปวช. และปวส. เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนนักศึกษาไปประกวดผลงานในระดับภาคเฉียงเหนือต่อไป วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ อาคารพระยาไกรภักดี

(รณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 
Personal Sites
วุฒิชัย ฅนไต่ฝัน
facebook like