ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home รวมข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ ประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

ประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษรัฐและเอกชน ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสรรถนะ Education to Education : Vocational Boot Camp (E to E)  โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน และโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในโอกาสนี้ เรืออากาศโท สมพร ปานดำ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แวะมาเยี่ยมคณะผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษในโอกาสที่มาราชการในเขตจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์  เพ็งแจ่ม)

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like