ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home รวมข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ โครงการประชุมผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา
ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับ ปวส.
ด้วยวิธีการเรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ ปีการศึกษา 2562

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

แบบฟอร์มที่ใช้กับวิชาโครงการ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์
ตามโครงการบูรณาการรายวิชาโครงการนักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ (5 มีนาคม 2562)

โครงการประชุมผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จัดโครงการประชุมผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครอง  ประจำปีการศึกษา 2561  นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พบปะพูดคุยและชี้แจงนโยบายต่างๆให้ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช.2 และ ปวช.3 ได้รับทราบ โดยมีผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมประชุมกว่า 1,040 คน ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร ยังได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนนักศึกษาที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ในโครงการคนดี  SISAT TO BE NUMBER ONE ประจำปีการศึกษา  2561 จำนวน 30 คน สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดี  วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา  จิราณัฏฐกุล : รายงาน /ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม, ศันสนีย์  พันเจริญ : ภาพ)

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like