ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home รวมข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด มอบรถแทรกเตอร์เป็นสื่อการเรียนการสอนแก่นักเรียนนักศึกษา

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา
ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับ ปวส.
ด้วยวิธีการเรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ ปีการศึกษา 2562

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

แบบฟอร์มที่ใช้กับวิชาโครงการ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์
ตามโครงการบูรณาการรายวิชาโครงการนักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ (5 มีนาคม 2562)

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด มอบรถแทรกเตอร์เป็นสื่อการเรียนการสอนแก่นักเรียนนักศึกษา

นายทนงค์ศักดิ์ ภัทรเดชาธร ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิตและโลจิสติกส์ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น  และคณะ มอบรถแทรกเตอร์ รุ่น B21240 จำนวน 1 คัน ให้เป็นสื่อการเรียนการสอนแก่นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดยมีนายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดร.ไพบูลย์ มีศิลป์  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายวสันต์ อุไรวงศ์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์  พร้อมด้วยคณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ และนักเรียนนักศึกษาเป็นผู้รับมอบ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like