ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home รวมข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ แห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเข้าเมืองศรีสะเกษ

แห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเข้าเมืองศรีสะเกษ

ครูกัมปนาท พระสุพรรณ์ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ครูณชิตา จิราณัฏฐกุล หมวดวิชาภาษาไทย วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนนักศึกษาร่วมขบวนแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเข้าเมืองศรีสะเกษ ซึ่งนำไปประดิษฐาน ณ ลานธรรม วัดหลวงสุมังคลาราม ในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา ฉลอง 2606 ปี แห่การตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน : ภาพ / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like