ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home รวมข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ แห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเข้าเมืองศรีสะเกษ

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา
ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับ ปวส.
ด้วยวิธีการเรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ ปีการศึกษา 2562

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

แบบฟอร์มที่ใช้กับวิชาโครงการ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์
ตามโครงการบูรณาการรายวิชาโครงการนักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ (5 มีนาคม 2562)

แห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเข้าเมืองศรีสะเกษ

ครูกัมปนาท พระสุพรรณ์ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ครูณชิตา จิราณัฏฐกุล หมวดวิชาภาษาไทย วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนนักศึกษาร่วมขบวนแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเข้าเมืองศรีสะเกษ ซึ่งนำไปประดิษฐาน ณ ลานธรรม วัดหลวงสุมังคลาราม ในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา ฉลอง 2606 ปี แห่การตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน : ภาพ / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like