ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home รวมข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ การสอบสมรรถภาพร่างกายนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา
ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับ ปวส.
ด้วยวิธีการเรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ ปีการศึกษา 2562

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

แบบฟอร์มที่ใช้กับวิชาโครงการ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์
ตามโครงการบูรณาการรายวิชาโครงการนักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ (5 มีนาคม 2562)

การสอบสมรรถภาพร่างกายนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 25 จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย นักเรียนนักศึกษาชายและหญิง ผู้ที่สมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561เพื่อคัดเลือกและประเมินสมรรถภาพร่างกายของนักเรียนนักศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีนักเรียนนักศึกษาสถานศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 14 แห่ง เข้าร่วมการทดสอบได้แก่ โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนพยุห์วิทยา โรงเรียนวัดหลวงวิทยา โรงเรียนสตรีสิริเกศ โรงเรียนน้ำคำวิทยา โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ และวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ โรงพละเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / อัครวัฒน์ โคตรชมภู : ภาพ)

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like