ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home รวมข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ การสอบสมรรถภาพร่างกายนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561

การสอบสมรรถภาพร่างกายนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 25 จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย นักเรียนนักศึกษาชายและหญิง ผู้ที่สมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561เพื่อคัดเลือกและประเมินสมรรถภาพร่างกายของนักเรียนนักศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีนักเรียนนักศึกษาสถานศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 14 แห่ง เข้าร่วมการทดสอบได้แก่ โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนพยุห์วิทยา โรงเรียนวัดหลวงวิทยา โรงเรียนสตรีสิริเกศ โรงเรียนน้ำคำวิทยา โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ และวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ โรงพละเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / อัครวัฒน์ โคตรชมภู : ภาพ)

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like