ประชุมคณะครู บุคลากรทางการศึกษาก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2560

คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมประชุมเพื่อสรุปงานและชี้แจงข้อปฏิบัติในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2560  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ  ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล :รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)