ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home รวมข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ ประชุมคณะครู บุคลากรทางการศึกษาก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2560

ประชุมคณะครู บุคลากรทางการศึกษาก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2560

คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมประชุมเพื่อสรุปงานและชี้แจงข้อปฏิบัติในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2560  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ  ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล :รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like