โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“ด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา”

นายสำราญ  สีปวน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“ด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา” เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการประกัน และถ่ายทอดความรู้ แนวทางการจัดทำรายงานประเมินตนเองให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภรภิพัด  มูลไชย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร มีคณะผู้บริหารและครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ การอาชีพศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์จำนวน 130 คนร่วมโครงการระหว่างวันที่ 22 – 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม T-VET  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา  จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)