ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home รวมข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“ด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“ด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา”

นายสำราญ  สีปวน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“ด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา” เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการประกัน และถ่ายทอดความรู้ แนวทางการจัดทำรายงานประเมินตนเองให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภรภิพัด  มูลไชย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร มีคณะผู้บริหารและครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ การอาชีพศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์จำนวน 130 คนร่วมโครงการระหว่างวันที่ 22 – 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม T-VET  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา  จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like