ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home รวมข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 โดยนายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธี มีคณะผู้บริหาร คณะครู แขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงโดยระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ จำนวนกว่า 2,000 คน ร่วมพิธีบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน /ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม, ประวิทย์ ราชภักดี, นเรศ ตาทุวัน,อัครวัฒน์ โครตชมภู, นพพร สมคิด : ภาพ)

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like