ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home รวมข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ ซ้อมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีารศึกษา 2560

ซ้อมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีารศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมพระยาไกรภักดี คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่จะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ร่วมซ้อมพิธีมอบประกาศนียบัตร โดยพร้อมเพรียง ก่อนที่จะถึงวันรับจริงคือวันที่ 17 มีนาคม 2561 โดยท่านอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้มอบ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญายัทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like