ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home รวมข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาช่อสะอาด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560

วิทยาลัย ฯ ขอเชิญประชุมประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ปวช.2-3
ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 -12.00 น.
ณ อาคารพระยาไกรภักดี  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาช่อสะอาด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560

ลูกเสือวิสามัญกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมงานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาช่อสะอาด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 ภายใต้กิจกรรม “ลูกเสือช่อสะอาด มีจิตอาสา มีภาวะผู้นำ ร่วมต้านภัยยาเสพติด” ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคราม และได้รับรางวัลดังนี้  นายรณกฤต ณัฐยศกรนภา ได้รับผู้กำกับกองลูกเสือวิสามัญชาย ดีเด่น, นางสาวลภัสรดา กระสังข์ ได้รับผู้กำกับกองลูกเสือวิสามัญหญิง ดีเด่น, ลูกเสือหญิงได้รับหมู่ดีเด่น ค่ายย่อยที่ 1, กิจกรรมบุกเบิก(หญิง) ได้รับรางวัลชนะเลิศ, ระเบียบแถว (หญิง) ได้รางวัลชนะเลิศ, กิจกรรมเดินทางไกล (หญิง) ได้รับเหรียญทอง, กิจกรรมบุกเบิก (ชาย)ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1, ทัศนศึกษา (ชาย) ดีเด่นชาย, ทัศนศึกษา (หญิง) ดีเด่นหญิง,กิจกรรมเดินทางไกล (ชาย) ได้เหรียญทองแดง และหมู่กิจกรรมผจญภัย (ชาย) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / นายรณกฤต ณัฐยศกรนภา : ภาพ)

Last Updated (Wednesday, 14 March 2018 10:11)

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like