ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home รวมข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น (ปวส.) นักศึกษาปริญญาตรี และนักศึกษาเทียบโอนความรู้ประสบการณ์งานอาชีพ รุ่น 10 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดย ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานพิธี คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมทั้งผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม,ธนาการ ประภาสัจจะเวทย์ : ภาพ)

Last Updated (Monday, 18 April 2016 13:11)

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like