ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home รวมข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับโล่เกียรติยศกิจกรรมดีเด่นเผยแพร่ความรู้ขีฃับขี่ปลอดภัย

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับโล่เกียรติยศกิจกรรมดีเด่นเผยแพร่ความรู้ขีฃับขี่ปลอดภัย

นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เข้ารับโล่เกียรติยศกิจกรรมดีเด่น เผยแพร่ความรู้ขับขี่ปลอดภัย เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2558 จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรุงเทพมหานคร

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / วีรพงษ์ สุวรรณพัฒน์ : ภาพ)

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like