ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home รวมข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันแอนิเมชั่น งานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม 2559

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันแอนิเมชั่น งานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม 2559

นักเรียนระดับ ปวช. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประกอบด้วย นายธนวุฒิ  เผดิมวงศ์ นายดุลยกิจ พรมชาติ นายศุภโชค ศรีกระหวัน นางสาวกัญญภา เชตะวัน  นายคฑาวุฒิ ลาลับ และนายภาณุวิชญ์ พิมสุข ฝึกซ้อมโดยครูลภณ ปุญปก และครูวุฒิชัย พรมมา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย การแข่งขันแอนิเมชั่น ในรายการช่างคอมตัวจิ๋ว ระดับ ม.ปลาย งานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม 2559 เทคโนโลยีไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน (En Tech Day 2016) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วันที่ 29 มกราคม 2559

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like