ถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2558

คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมเฉลิมพระเกียรติลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่ออาณาประชาราฎร์ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ณ อาคารพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(S6 : ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม, ธนาการ ประภาสัจจะเวทย์ ภาพ