ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home รวมข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ

Title Filter     Display # 
# Article Title Date Author Hits
1 ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ Wednesday, 17 October 2018 งานประชาสัมพันธ์ 6
2 วันคล้ายวันสวรรคต ครบรอบ 2 ปี 13 ตุลาคม Tuesday, 16 October 2018 งานประชาสัมพันธ์ 5
3 กิจกรรมการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 Tuesday, 16 October 2018 งานประชาสัมพันธ์ 3
4 ประชุมผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา Thursday, 04 October 2018 งานประชาสัมพันธ์ 9
5 ขอแสดงความยินดีกับครูและนักศึกษาที่ได้รับทุนไปศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน Tuesday, 02 October 2018 งานประชาสัมพันธ์ 8
6 งานผูกพันสายใย ที่..."ไม่มีวันเกษียณ" Monday, 01 October 2018 งานประชาสัมพันธ์ 13
7 พิธีบายศรีบายศรี ศรีศิริกษิณามงคล Monday, 01 October 2018 งานประชาสัมพันธ์ 12
8 โครงการนำร่องพัฒนาครูต้นแบบให้มีเทคนิคการสอนภาษาจีนและบูรณาการใช้สื่อการสอนในระบบออนไลน์ Thursday, 27 September 2018 งานประชาสัมพันธ์ 13
9 ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนา OTOP Wednesday, 26 September 2018 งานประชาสัมพันธ์ 15
10 ประเมิณศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ Wednesday, 26 September 2018 งานประชาสัมพันธ์ 24
11 อบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำเทคนิคพลัง “ลดคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน” ประจำปี 2561 Tuesday, 25 September 2018 งานประชาสัมพันธ์ 24
12 บริษัทศรีสะเกษกิจเจริญไทยมอบเครื่องยนต์ให้แก่สถาบันการศึกษาสังกัด Friday, 21 September 2018 งานประชาสัมพันธ์ 14
13 พิธีมอบเครื่องมือแก่ช่างชุมชน Thursday, 20 September 2018 งานประชาสัมพันธ์ 18
14 ร่วมแสดงมุทิตาจิตและขอบคุณแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ Saturday, 15 September 2018 งานประชาสัมพันธ์ 22
15 ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ Thursday, 13 September 2018 งานประชาสัมพันธ์ 21
16 การประเมินการดำเนินงานการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวรประจำจังหวัด ระดับชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 Wednesday, 12 September 2018 งานประชาสัมพันธ์ 17
17 ต้อนรับรองผู้อำนวยการฝึกประสบการณ์จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก Tuesday, 11 September 2018 งานประชาสัมพันธ์ 23
18 งานมุทิตา “อาชีวะมุทิตา กษิณานุสรณ์ 61” Sunday, 09 September 2018 งานประชาสัมพันธ์ 31
19 ประชุมวางแผนการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ Sunday, 09 September 2018 งานประชาสัมพันธ์ 26
20 คณะครูศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี Thursday, 06 September 2018 งานประชาสัมพันธ์ 16
21 โครงการพัฒนาทักษะภาษากัมพูชาเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ Thursday, 06 September 2018 งานประชาสัมพันธ์ 22
22 การฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ Monday, 03 September 2018 งานประชาสัมพันธ์ 26
23 การติดตามผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2560 Sunday, 02 September 2018 งานประชาสัมพันธ์ 30
24 โครงการเชิดชูคนดี SISAT Friday, 31 August 2018 งานประชาสัมพันธ์ 29
25 โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในอาชีพ Friday, 31 August 2018 งานประชาสัมพันธ์ 19
26 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัล สถานศึกษาส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน(ประเภทอาชีวศึกษา) Thailand Energy Award 2018 Friday, 31 August 2018 งานประชาสัมพันธ์ 36
27 โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อยประจำปีการศึกษา 2561 Friday, 31 August 2018 งานประชาสัมพันธ์ 25
28 งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ Thursday, 30 August 2018 งานประชาสัมพันธ์ 33
29 งานมุฑิตาแผนกวิชาการบัญชี Thursday, 30 August 2018 งานประชาสัมพันธ์ 30
30 โครงการส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเป็นเลิศ Wednesday, 29 August 2018 งานประชาสัมพันธ์ 19
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 18
Personal Sites
วุฒิชัย ฅนไต่ฝัน
facebook like