ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ระบบงานต่าง ๆ ภายในวิทยาลัย ฯ งานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ รางวัลชนะเลิศระดับภาค ฯ โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่

รางวัลชนะเลิศระดับภาค ฯ โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษได้นำนักศึกษาระดับ ปวส. แผนกวิชาแผนกยางและพอลิเมอร์ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ โดยคณะครูหมวดวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประกวดในระดับชาติ ณ ศูนย์แสดงสินค้า เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จากโครงงานเรื่อง “การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างเส้นใยเปลือกทุเรียนกับยางคอมพาวด์ (Compound) ในการทำยางพื้นรองเท้าแฮนด์เมด (Hand made)

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like