ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ระบบงานต่าง ๆ ภายในวิทยาลัย ฯ งานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เอกสารประกวดโครงการบูรณาการวิชาโครงการ

เอกสารประกวดโครงการบูรณาการวิชาโครงการ

- แบบฟอร์คุณลักษณะผลงานวิชาโครงการ 
- แบบฟอร์ส่งรายชื่อกลุ่มวิชาโครงการ
- หลักเกณฑ์การให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์  
กำหนดการส่ง แบบรายชื่อกลุ่มวิชาโครงการ และแบบคุณลักษณะผลงานวิชาโครงการ  ส่งวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้อง งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
ดาวน์โหลดเอกสาร

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like