ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ระบบงานต่าง ๆ ภายในวิทยาลัย ฯ งานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ การเปรียบเทียบวิธีบ่มกล้วยน้ำว้าโดยใช้ใบขี้เหล็ก ใบมะยม และก๊าซเอทิลีน

โครงงานวิทยาศาสตร์ การเปรียบเทียบวิธีบ่มกล้วยน้ำว้าโดยใช้ใบขี้เหล็ก ใบมะยม และก๊าซเอทิลีน

[ดาวน์โหลดบทคัดย่อ] โครงงานวิทยาศาสตร์  สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีพุทธศักราช 2560  ระดับ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง "การเปรียบเทียบวิธีบ่มกล้วยน้ำว้าโดยใช้ใบขี้เหล็ก ใบมะยม และก๊าซเอทิลีน" ผู้จัดทำ นางสาวเจษฎาภรณ์ สายเหนือ นางสาวนฤมล หล้าสงค์ นางสาวสร้อยสวรรณ์ นาคยุติ ครูที่ปรึกษา นางนพวรรณ สาธุการ นายกัณหา อุทธิเสน นางสาวศันศนีย์  พันธ์เจริญ

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like