ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ระบบงานต่างๆในวิทยาลัย ฯ งานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

งานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

ผังแสดงการประกวด “โครงการบูรณาการวิชาโครงการ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ผังแสดงการประกวด “โครงการบูรณาการวิชาโครงการ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ดาวโหลดที่

 

เอกสารประกวดโครงการบูรณาการวิชาโครงการ

- แบบฟอร์คุณลักษณะผลงานวิชาโครงการ 
- แบบฟอร์ส่งรายชื่อกลุ่มวิชาโครงการ
- หลักเกณฑ์การให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์  
กำหนดการส่ง แบบรายชื่อกลุ่มวิชาโครงการ และแบบคุณลักษณะผลงานวิชาโครงการ  ส่งวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้อง งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
ดาวน์โหลดเอกสาร

 

แบบฟอมร์วิชาโครงการ 5 บท

แบบฟอร์มวิชาโครงการ 5 บท 
ใช้สำหรับในรายวิชาโครงการ ปี 2560

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด

 

 

โครงงานวิทยาศาสตร์ การเปรียบเทียบวิธีบ่มกล้วยน้ำว้าโดยใช้ใบขี้เหล็ก ใบมะยม และก๊าซเอทิลีน

[ดาวน์โหลดบทคัดย่อ] โครงงานวิทยาศาสตร์  สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีพุทธศักราช 2560  ระดับ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง "การเปรียบเทียบวิธีบ่มกล้วยน้ำว้าโดยใช้ใบขี้เหล็ก ใบมะยม และก๊าซเอทิลีน" ผู้จัดทำ นางสาวเจษฎาภรณ์ สายเหนือ นางสาวนฤมล หล้าสงค์ นางสาวสร้อยสวรรณ์ นาคยุติ ครูที่ปรึกษา นางนพวรรณ สาธุการ นายกัณหา อุทธิเสน นางสาวศันศนีย์  พันธ์เจริญ

 

เอกสารเผยแพร่ข่าวสารงานวิจัย ฯ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

เอกสารเผยแพร่ข่าวสารงานวิจัย ฯ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560   [ดาวน์โหลด/อ่าน]

 
Personal Sites
วุฒิชัย ฅนไต่ฝัน
facebook like