ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ระบบงานต่าง ๆ ภายในวิทยาลัย ฯ งานวางแผนและงบประมาณ

งานวางแผนและงบประมาณ

เอกสารงานวางแผนและงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2557-2559

เอกสารงานวางแผนและงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2557-2559

1. แผนการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2557-2559
2. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2557-2559
3. แผนพัฒนาสถานศึกษาปีงบประมาณ 2555-2559
4. การจัดสรรงบประมาณวัสดุฝึกประจำปีงบประมาณ 2557 -2559

[ดาวน์โหลด]

 

ปฏิทินงานวางแผนและงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และตัวอย่างการเขียนโครงการ

ปฏิทินงานวางแผนและงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และตัวอย่างการเขียนโครงการ สามารถดาวน์โหลดได้ที่

https://drive.google.com/folderview?id=0B7doWZ3Es3gDSW8wWFhTdV9oY1k&usp=sharing

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like