ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ระบบงานต่าง ๆ ภายในวิทยาลัย ฯ งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

โครงการประกวดแผนธุรกิจประจำปีการศึกษา 2560

 

งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินโครงการประกวดแผนธุรกิจประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม T-VET โดยมีนายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการ เป็นประธานพิธีเปิด เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาที่สนใจเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษามีความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ มีภาวะผู้นำสามารถคิดเป็นทำเป็น แก้ไขปัญหาเป็น นำเสนอแผนธุรกิจของตนเองต่อคณะกรรมการ และคัดเลือกแผนธุรกิจที่มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการดำเนินกิจการในสถานศึกษามากที่สุด จำนวน 1 แผน แผนที่ชนะเลิศจะได้รับเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อทุนส่งเสริมให้สามารถดำเนินธุรกิจในสถานศึกษาได้ฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะวิชาชีพในการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อให้สามารถวางแผนการเป็นผู้ประกอบการได้ในอนาคตต่อไป

 

 

ทดสอบเว็บเพจ

ทดสอบการเสนอข่าวสาร
งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

 
Personal Sites
วุฒิชัย ฅนไต่ฝัน
facebook like