ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ระบบงานต่าง ๆ ภายในวิทยาลัย ฯ งานความร่วมมือ คณะครุและนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯที่ประเทศกัมพูชา

คณะครุและนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯที่ประเทศกัมพูชา

คณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เดินทางไปเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามโครงการพระราชทาน ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ในวันที่ 17-24 มกราคม 2559 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จะเสด็จมาเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการ ระหว่าง วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2559

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like