ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ระบบงานต่าง ๆ ภายในวิทยาลัย ฯ งานความร่วมมือ

งานความร่วมมือ

ขอเชิญเข้าร่มกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิ้งค์ด้านล่างค่ะ...

https://drive.google.com/file/d/1AO-k0fiQV8-9rac_Lx6GOxGIAvEEWQFj/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1PhU_VEawfoH_eP3JISmZFLyZ1Dxt2VYh/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1XypGi2sm2U7BzsciTl3_vRadElOVo_2a/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1mcc9sZkd6aUL6-MpFbupFuD81DcS260I/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1nHud--n5I3BCe3Ot8kp991h_6fNM2oDy/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bzd36JEdHxLxcEU1eGIwak9QOTdkVmdkNXNtQWVJSEMyTmFn/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bzd36JEdHxLxY1BlR1BkQ3ZsSENkclk1Q1MxVEt0UG9lTm00/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bzd36JEdHxLxcFpKNGYyeDV3SWdldEpGaF9nWjF3N1lGQmNr/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1yBiXriG8JRhkCIpcZ3Is5C2hhIqtjvn6/view?usp=sharing

 

แบบฟอร์มโครงการ และอื่นๆ ของงานความร่วมมือ

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการในแต่ละสาขางาน และแบบฟอร์มการขอความอนุเคราะห์วิทยากร (งานความร่วมมือ)

[ดาวน์โหลดได้ที่นี่]

 

บริบัท ซีพี เจริญโภคภัณฑ์ ประจำโรงงานประเทศกัมพูชามาแนะแนวประชาสัมพันธ์์นักศึกษากัมพูชา

งานความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมกับ บริษัท ซีพี เครือเจริญโภคภัณฑ์ กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศจากประเทศกัมพูชา ได้เข้านำเสนอการประกอบธุรกิจและแนะแนวอาชีพที่บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ต้องการ อัตรากำลังคนเข้าทำงาน ให้กับนักเรียนทุนพระราชทานฯ และนักเรียนนักศึกษาที่มีความสนใจจากวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ และวิทลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ โดยมี ดร.ไพบูลย์ มีศิลป์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ให้การต้อนรับและกล่าวแนะนำวิทยาลัยฯ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(อินทร์ จงจำ : รายงาน / ณภัชนันท์ บุตรไชย : ภาพ)

 

ชมรมลูกเสือวิสามัญดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษากัมพูชา

ชมรมลูกเสือวิสามัญ ร่วมกับงานความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษากัมพูชา (ชาวกัมพูชา) เข้าสู่อาเซียน โดยนักเรียนทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาให้ความรู้เกี่ยวกับภาษากัมพูชากับลูกเสือวิสามัญ เพื่อให้ลูกเสือสามารถ ฟัง,พูด ภาษากัมพูชาได้ ซึ่งประเทศกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้าน จะดำเนินกิจกรรมในทุกวันพุธ (คาบกิจกรรมลูกเสือ) ตลอดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

(อินทร์ จงจำ : รายงาน / ณภัชนันท์ บุตรไชย : ภาพ )

 

นักเรียนทุนพระราชทานฯ ถวายพระพร 12 สิงหาราชินี วันแม่แห่งชาติ

นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คณะครูที่ดูแลนักเรียนทุนพระราชทานฯ นำนักเรียนทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายพระพรแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคล 84 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2559 วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณลานหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(อินทร์ จงจำ : รายงาน / ณภัชนันท์ บุตรไชย : ภาพ)

 
More Articles...
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like