ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ระบบงานต่างๆในวิทยาลัย ฯ งานความร่วมมือ

งานความร่วมมือ

แบบฟอร์มโครงการ และอื่นๆ ของงานความร่วมมือ

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการในแต่ละสาขางาน และแบบฟอร์มการขอความอนุเคราะห์วิทยากร (งานความร่วมมือ)

[ดาวน์โหลดได้ที่นี่]

 

บริบัท ซีพี เจริญโภคภัณฑ์ ประจำโรงงานประเทศกัมพูชามาแนะแนวประชาสัมพันธ์์นักศึกษากัมพูชา

งานความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมกับ บริษัท ซีพี เครือเจริญโภคภัณฑ์ กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศจากประเทศกัมพูชา ได้เข้านำเสนอการประกอบธุรกิจและแนะแนวอาชีพที่บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ต้องการ อัตรากำลังคนเข้าทำงาน ให้กับนักเรียนทุนพระราชทานฯ และนักเรียนนักศึกษาที่มีความสนใจจากวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ และวิทลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ โดยมี ดร.ไพบูลย์ มีศิลป์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ให้การต้อนรับและกล่าวแนะนำวิทยาลัยฯ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(อินทร์ จงจำ : รายงาน / ณภัชนันท์ บุตรไชย : ภาพ)

 

ชมรมลูกเสือวิสามัญดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษากัมพูชา

ชมรมลูกเสือวิสามัญ ร่วมกับงานความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษากัมพูชา (ชาวกัมพูชา) เข้าสู่อาเซียน โดยนักเรียนทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาให้ความรู้เกี่ยวกับภาษากัมพูชากับลูกเสือวิสามัญ เพื่อให้ลูกเสือสามารถ ฟัง,พูด ภาษากัมพูชาได้ ซึ่งประเทศกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้าน จะดำเนินกิจกรรมในทุกวันพุธ (คาบกิจกรรมลูกเสือ) ตลอดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

(อินทร์ จงจำ : รายงาน / ณภัชนันท์ บุตรไชย : ภาพ )

 

นักเรียนทุนพระราชทานฯ ถวายพระพร 12 สิงหาราชินี วันแม่แห่งชาติ

นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คณะครูที่ดูแลนักเรียนทุนพระราชทานฯ นำนักเรียนทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายพระพรแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคล 84 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2559 วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณลานหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(อินทร์ จงจำ : รายงาน / ณภัชนันท์ บุตรไชย : ภาพ)

 

โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระราชินี 70 ปี ครองราชย์

นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระราชินี 70 ปีครองราชย์ จิตอาสาคนพันธู์ R ถวายพระราชกุศล ในการนี้ นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้นำนักศึกษาทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษด้วย

(งานความร่วมมือ : รายงาน / ณภัชนันท์ บุตรไชย : ภาพ)

 
More Articles...
Personal Sites
วุฒิชัย ฅนไต่ฝัน
facebook like