ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ระบบงานต่าง ๆ ภายในวิทยาลัย ฯ งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา

เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา 2562

เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา 2562 ประกอบด้วย

 

  • มาตรฐานและเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน วท.ศก.2560
  • มาตรฐานและเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน วท.ศก.2561 (ปรับปรุงข้อมูล 13 กุมภาพันธ์ 2562)
  • เอกสาร แบบฟอร์มสรุปข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ประกอบการประเมินเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3 ระดับภาค / เครื่องมือเก็บข้อมูลประกอบการประเมิน ด้านที่ 1 คุณภาพนักเรียน นักศึกษา ประกอบการประเมินเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561

 

 

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง สำหรับแผนกวิชา ปีการศึกษา 2560

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง สำหรับแผนกวิชา  ปีการศึกษา 2560 
[ดาวน์โหลดตัวอย่างเอกสาร]

 

แบบสรุปข้อมูลประกันคุณภาพ 3 มาตรฐาน 12 ตัวบ่งชี้ ระดับแผนกวิชา

แบบสรุปข้อมูลประกันคุณภาพ 3 มาตรฐาน 12 ตัวบ่งชี้ ระดับแผนกวิชา

[ดาวน์โหลด]

 

 

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง สำหรับครู และแผนกวิชา  ปีการศึกษา 2559  
ปรับปรุงข้อมูลโดยงานประกัน ฯ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560

[ดาวน์โหลดที่นี่]

 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558

รายงานการประเมินตนเอง  ประจำปีการศึกษา  2558  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
[คลิกที่นี่]

 
More Articles...
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like