ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ข้อมูลตลาดแรงงาน

ข้อมูลตลาดแรงงาน

ข้อมูลตลาดแรงงาน

ข้อมูลสำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ  (เอกสาร pdf : 2 MB)

 

ข้อมูลตลาดแรงงานทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ

เว็บไซต์คณะกรรมการบริหารความร่วมมือ ผลิตและพัฒนาศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษา ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

เว็บไซต์งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like