ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ข้อมูลสถานศึกษา

ข้อมูลสถานศึกษา

คู่มือนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

คู่มือนักเรียนนักศึกษา (เอกสารประกอบการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2560  (เอกสาร PDF ขนาด 39.6 MB)

 

ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557


ข้อมูลสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2557 (เอกสาร pdf : 1.5 MB)

 

ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาล  ชื่อ “โรงเรียนประถมอาชีพการช่างขุขันธ์สถาปัตยกรรม”  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม  2479  ที่วัดหลวงสุมังคลาราม ต.เมืองเก่า  อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ขุขันธ์  รับนักเรียนปีแรกมีนักเรียน 25 คน จัดเป็นนักเรียนกินอยู่ประจำ พระมหาอิ่ม สายชุมพู เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ (ต่อมาได้เลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระครูชินวงศ์ปฏิภาณ และ พระชินวงศาจารย์)

พ.ศ. 2481 กระทรวงศึกษาธิการ  ได้จัดตั้งโรงเรียนช่างไม้ขึ้นที่จังหวัดนี้  ได้อนุมัติเงินส่งเสริมอาชีพศึกษา  จำนวน 7,800 บาท  มาให้จังหวัดเพื่อปลูกสร้างโรงเรียนในที่ดินราชพัสดุ  ซึ่งมีเนื้อที่ 17 ไร่เศษ  สร้างโรงฝึกงาน 2 หลัง บ้านพักครู 4 หลัง  บ้านภารโรง 2 หลัง ส้วมซึมที่นั่ง 1 หลัง ปรับพื้นที่และทำรั้วลวดหนามรอบบริเวณโรงเรียน  และได้ย้ายจากวัดหลวงสุมังคลารามมาเรียน ณ ที่แห่งใหม่เมื่อวันที่  2 ก.ย. 2482  โดยโอนมาเป็นโรงเรียนรัฐบาล  ชื่อ “โรงเรียนช่างไม้  จังหวัดศรีสะเกษ” ขยายหลักสูตรจาก 2 ปี  พระครูชินวงศ์ปฏิภาณ(อิ่ม  สายชมพู)  ผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ได้ลาออก ทางการได้แต่งตั้ง  นายประดิษฐ์  ภูริพัฒน์  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่แทน

--อ่านต่อ--

 
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like